Archive For The “Elektrik” Category

Alternatif Akım ve Gerilim Değerleri

By |

Alternatif Akım ve Gerilim Değerleri

Alternatif akımda Ani değer, Maksimum Değer, Ortalama Değer ve Etkin (Efektif) değer olmak üzere 4 adet değer vardır. 1- Ani Değer: Alternatif akımda Gerilim veya akımın herhangi bir zamandaki değeri ani değeridir. e = Um.Sin.w.t = Um.Sinα formülü ile bulunur. e= Ani değer Um = Maksimum değer w = Omega t = zaman (saniye) 2-…

Read more »

Direnç, Özdirenç ve OHM Kanunu

By |

Direnç: Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa denir. Örneğin 5 v gerilim altında 1 ohm değerinde direnç üzerinden 5 amper akım geçerse, yine 5 V gerilim altında 2,5 ohm değerindeki direnç üzerinden 2,5 amper akım geçer. Görüldüğü üzere devrenin direnci arttıkça, devreden geçen akım azalmaktadır. OHM Kanunu: Ohm kanunu elektrik devrelerinde 3 temel büyüklük olan…

Read more »

Elektrik Devresi

By |

Elektrik Devresi

Elektrik devreleri Açık Devre, Kapalı Devre ve Kısa Devre olmak üzere üç temel devreden oluşur. Açık devre elektrik akımının kaynağa geri dönmediği devrelerdir. Bu devrelerde elektrik akımı bir anahtar yardımı ile belli bir noktada bekletilir.   Yukarıda görüldüğü üzere B kaynağından çıkan elektrik enerjisi S anahtarı açık olduğundan dolayı anahtardan geçmez ve o kısımda bekler….

Read more »

Açısal Hız

By |

Açısal Hız

Elektrikte açısal hız; bir sinüs dalgasının birim zamanda kat ettiği yolun radyan/saniye cinsinden değeridir. Omega (Ѡ) ile gösterilir. Birimi radyan/saniye ya da açı/saniye olabilir. Bir alternatif akım sinyali bir periyotta 2π radyan kadar yol alıyorsa, bu sinyalin açısal hızı Ѡ= 2πf formülü ile bulunur. Yani 50 Hz frekanslı bir alternatif akım sinyalinin açısal hızı; Ѡ=…

Read more »

Elektrik Temel Bilgiler

By |

Elektrik Temel Bilgiler

Elektrikte üç temel kavram vardır. Bunlar Gerilim, Akım ve Dirençtir. Gerilim ; Kapalı bir elektrik devresinde, serbest elektron akışına sebep olan basınca (Potansiyel Farka) gerilim denir. V, E ya da U ile gösterilir. Birimi Volt (V)’tur. Akım ; Kapalı bir elektrik devresinde birim zamanda geçen elektron miktarına akım denir. I harfi ile gösterilir. Birimi Amper…

Read more »