Posts Tagged “Açısal Hız Elektrik”

Açısal Hız

By |

Açısal Hız

Elektrikte açısal hız; bir sinüs dalgasının birim zamanda kat ettiği yolun radyan/saniye cinsinden değeridir. Omega (Ѡ) ile gösterilir. Birimi radyan/saniye ya da açı/saniye olabilir. Bir alternatif akım sinyali bir periyotta 2π radyan kadar yol alıyorsa, bu sinyalin açısal hızı Ѡ= 2πf formülü ile bulunur. Yani 50 Hz frekanslı bir alternatif akım sinyalinin açısal hızı; Ѡ=…

Read more »